Kỹ thuật đồng hồ lưu lượng :

 Mr Hồng - 0972 973 234

 hong.nguyenvan@thietbi.....vn

 ------------------------------------------

 Kinh doanh :

 Ms Vân Anh - 0904883101

 vananh.nguyen@thietbi.....vn

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

Giám đốc điều hành - CEO

tuyen.nguyen@thietbi.........vn

 LOẠI THERMAL MASS FLOW METER :

Thiết kế đặc biệt cho ứng dụng đo lưu lượng Khí nén, Nitogen nén có lưu lượng dòng chảy cho phép từ 0,6 - 60 m/s

- TGF450 : Dòng cơ bản

- TGF600 : Dòng cao cấ

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG COMATE được phân phối với INDUSTRY SOLUTION (IS). Co. - Download tài liệu kỹ thuật

  
Lên đầu trang