Kỹ thuật đồng hồ lưu lượng :

 Mr Hồng - 0972 973 234

 hong.nguyenvan@thietbi.....vn

 ------------------------------------------

 Kinh doanh :

 Ms Vân Anh - 0904883101

 vananh.nguyen@thietbi.....vn

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

Giám đốc điều hành - CEO

tuyen.nguyen@thietbi.........vn

LOẠI VORTEX  FLOW METER  Đo Khí ( Gas ) Hơi ( Steam ) COMATE

Thiết kế cho ứng dựng đo khí và hơi nóng

- VFM45 Đồng hồ lưu lượng dạng Vortex Flow meter ( Economical Model ) - Lưu lượng dòng chảy 5 - 70 m/s

- VFM60 Đồng hồ lưu lượng dạng Vortex Flow meter ( Enhanced Model ) - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s

- VFM60MV Đồng hồ lưu lượng dạng Multi-Variable Vortex Flow meter ( Enhanced Model ) - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s. Tích hợp cảm biến đo nhiệt độ , áp suất

- VFM60 Đồng hồ lưu lượng dạng Insertion ( Cắm trực tiếp vào đường ống ) Vortex Flow meter  - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s Phù hợp cho các đường ống kích thước 250 - 1000mm

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG COMATE được phân phối với INDUSTRY SOLUTION (IS). Co. - Download tài liệu kỹ thuật

Lên đầu trang