Kỹ thuật đồng hồ lưu lượng :

 Mr Hồng - 0972 973 234

 hong.nguyenvan@thietbi.....vn

 ------------------------------------------

 Kinh doanh :

 Ms Vân Anh - 0904883101

 vananh.nguyen@thietbi.....vn

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

Giám đốc điều hành - CEO

tuyen.nguyen@thietbi.........vn

KHÁCH HÀNG YÊU CẦU TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHI TIẾT, Vui lòng gửi Email  tới info@thietbicongnghiep.vn 

SttModelLoại sản phẩmHãng cung cấpDownload Tài liệu
1---ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG---
2---CẢM BIẾN ÁP SUẤT---
3---ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT---
4AAA CHI TIẾTCATALOG CHI TIẾTFLOWTECH
5AAA TỔNG HỢPCATALOG TỔNG HỢPFLOWTECH
6AILIPUAILIPU Tổng hợpAILIPU
7BAODIVAN CÔNG NGHIỆP---
8DK800SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
9FA20SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
10FA40Glass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
11GA24SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
12GA24VGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
13K100Glass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
14KF600Turbine Flowmeter | Đồng hồ lưu lượng Tua binFLOWTECH
  Lên đầu trang